AWS: зміна парольної політики та ввімкнення MFA

Отримав завдання по зміні парольної політики та налаштування mfa в AWS. Вирішив коротко описати процес.

Ввімкнення MFA

Стосовно налаштування MFA то є цікавий квест. Політику можна налаштувати таким чином, якщо користувач не налаштує собі mfa, тоді йому буде закритий доступ до сервісі в AWS як з console так і з aws-cli), але це окрема історія і в межах іншого завдання.

Перед початком варто встановити додаток аутентифікатор на ваш мобільний пристрій, без нього налаштувати MFA не вийде, нижче список додатків:

Особисто я користуюся Authy,саме його буду брати за приклад.

Для початку потрібно створити політику для MFA, яка дозволить користувачам самостійно її налаштувати. За замовчуванням звичайному користувачу така можливість не доступна.

Створюємо політику з навою mfa-policy, AWS Console > IAM > Policies > Create Policy:

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowViewAccountInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:ListVirtualMFADevices",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "AllowManageOwnVirtualMFADevice",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:CreateVirtualMFADevice",
        "iam:DeleteVirtualMFADevice"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::*:mfa/${aws:username}"
    },
    {
      "Sid": "AllowManageOwnUserMFA",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:DeactivateMFADevice",
        "iam:EnableMFADevice",
        "iam:GetUser",
        "iam:ListMFADevices",
        "iam:ResyncMFADevice"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    }
  ]
}

Переходимо до налаштування MFA. Я якості піддослідного використаємо тестового користувача aws-user.

Входимо в AWS Console під користувачем aws-user, далі в правому верхньому кутку натискаємо на профіль, обираємо Security credentials:

Знаходимо пункт Multi-factor authentication (MFA) та натискаємо Manage MFA Device:

Обираємо Virtual MFA Device, тиснемо Continue:

де:

 • virtual mfa device – для використання потрібно скористатися віртуальними додатками аутентифікації;
 • security key – використання USB ключа безпеки FIDO;
 • other hardware MFA device – фізичний пристрій для MFA, його потрібно купувати окремо;

Відкриваємо додаток Auty на телефоні, обираємо  + Add Account > Scan QR Code, скануємо QR Code на екрані.
Варто зауважити, що потрібно ввести два коди, тобто, вводимо перший код який відображає додаток в поле MFA code 1, чекаємо коли додаток згенерує наступний й додаємо його в поле MFA code 2. Далі натискаємо Assign MFA:

Для перевірки логінимось в AWS Console під користувачем aws-user, вводимо логін та пароль

відкривається вікно з MFA code,  вводимо код, тиснемо Submit:

MFA налаштовано.

Парольна політика

Інколи в цілях безпеки або внутрішнім політикам безпеки в компанії, параметри за замовчуванням не дуже підходять, тому їх можна змінити. В даному випадку все виконується легко.

Переходимо в IAM > AccountSettings, бачимо з самого верху Password policy, для зміни натискаємо Change:

змінюємо на необхідні нам параметри:

Зберігаємо.

Посилання на тему

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]