clickhouse-backup – утиліта для резервного копіювання та відновлення

 

В процесі використання ClickHouse стало питання резервного копіювання та відновлення. Як то кажуть резервних копій багато не буває, тому крім aws volume snapshots потрібно налаштувати додатковий варіант. В ClickHouse для цього варіантів не багато, зручним вважаю використовувати чудовий інструмент як clickhouse-backup.

Підготовка

Для початку необхідно встановити його, подивитися останні версії можемо тут. Обираємо необхідний пакет або тип встановлення який зручніший для Вас. В моєму випадку буду встановлювати з rpm пакету на AMAZON Linux2. Завантажуємо на сервер ClickHouse використовуючи wget:

[root@clickhouse: ~]# wget https://github.com/AlexAkulov/clickhouse-backup/releases/download/v1.3.1/clickhouse-backup-1.3.1-1.x86_64.rpm

Далі потрібно налаштувати утиліту clickhouse-backup. Після встановлення створилась директорія /etc/clickhouse-backup/ в якій розташований приклад конфігураційного файлу config.yml.example, прочитаємо його використовуючи cat або самою утилітою яка роздрукує конфігурацію за замовчуванням:

[root@clickhouse: ~]# clickhouse-backup default-config
general:
 remote_storage: none
 max_file_size: 1073741824
 disable_progress_bar: true
 backups_to_keep_local: 0
 backups_to_keep_remote: 0
 log_level: info
 allow_empty_backups: false
 download_concurrency: 1
 upload_concurrency: 1
 restore_schema_on_cluster: ""
 upload_by_part: true
 download_by_part: true
clickhouse:
 username: default
 password: ""
 host: localhost
 port: 9000
 disk_mapping: {}
 skip_tables:
 - system.*
 - INFORMATION_SCHEMA.*
 - information_schema.*
 timeout: 5m
 freeze_by_part: false
 secure: false
 skip_verify: false
 sync_replicated_tables: false
 log_sql_queries: false
 config_dir: /etc/clickhouse-server/
 restart_command: systemctl restart clickhouse-server
 ignore_not_exists_error_during_freeze: true
 debug: false
s3:
 access_key: ""
 secret_key: ""
 bucket: ""
 endpoint: ""
 region: us-east-1
 acl: private
 assume_role_arn: ""
 force_path_style: false
 path: ""
 disable_ssl: false
 compression_level: 1
 compression_format: tar
 sse: ""
 disable_cert_verification: false
 storage_class: STANDARD
 concurrency: 1
 part_size: 0
 debug: false
gcs:
 credentials_file: ""
 credentials_json: ""
 bucket: ""
 path: ""
 compression_level: 1
 compression_format: tar
 debug: false
 endpoint: ""
cos:
 url: ""
 timeout: 2m
 secret_id: ""
 secret_key: ""
 path: ""
 compression_format: tar
 compression_level: 1
 debug: false
api:
 listen: localhost:7171
 enable_metrics: true
 enable_pprof: false
 username: ""
 password: ""
 secure: false
 certificate_file: ""
 private_key_file: ""
 create_integration_tables: false
 allow_parallel: false
ftp:
 address: ""
 timeout: 2m
 username: ""
 password: ""
 tls: false
 path: ""
 compression_format: tar
 compression_level: 1
 concurrency: 1
 debug: false
sftp:
 address: ""
 port: 22
 username: ""
 password: ""
 key: ""
 path: ""
 compression_format: tar
 compression_level: 1
 concurrency: 1
 debug: false
azblob:
 endpoint_suffix: core.windows.net
 account_name: ""
 account_key: ""
 sas: ""
 use_managed_identity: false
 container: ""
 path: ""
 compression_level: 1
 compression_format: tar
 sse_key: ""
 buffer_size: 0
 buffer_count: 3

Конфігураційний файл розділений на декілька блоків, в яких є короткий опис необхідних параметрів. Нас буде цікавити блок clickhouse, де потрібно додати логін і пароль користувача серверу clickhouse. Якщо розглянути детальніше, то маємо багато можливостей по віддаленому зберіганню резервних копій після їх створення і не тільки.

Нам необхідно або створити файл config.yml і заповнити його або скопіювати вже наявний config.yml.example в config.yml, обираємо другий варіант:

[root@clickhouse-1: /etc/clickhouse-backup]# cp config.example.yml config.yml

редагуємо файл config.yml, шукаємо блок clickhouse і додаємо ім’я користувача і пароль для підключення до clickhouse:

........
clickhouse:
 username: YOUR_CLICKHOUSE_USER
 password: "CLICKHOUSE_USER_PASS"
 host: localhost
 port: 9000
 disk_mapping: {}
 skip_tables:
 - system.*
 - INFORMATION_SCHEMA.*
 - information_schema.*
 timeout: 5m
 freeze_by_part: false
 secure: false
 skip_verify: false
 sync_replicated_tables: false
 log_sql_queries: false
 config_dir: /etc/clickhouse-server/
 restart_command: systemctl restart clickhouse-server
 ignore_not_exists_error_during_freeze: true
 debug: false
.........

зберігаємо зміни, перевіряємо підключення утилітою clickhouse-backup до clickhouse:

[root@clickhouse: /etc/clickhouse-backup]# clickhouse-backup tables
********.****_events     643.97KiB default
********.****_****_events   0B     default
********..****_****_enums.  0B     default
********.****         9.56MiB  default
********.****_****_events   0B     default
********.****_****_on_day   571.28KiB default
********.****_****_track   735.51KiB default
********.****_****_events   83.02KiB  default
********.events        1.49MiB  default

Перевірка підключення пройшла успішно, отримали список доступних таблиць. Переходимо до створення резервних копій).

Створення резервної копії

Будемо створювати локальні резервні копії, без переміщення до віддаленого сховища. Для створення повної копії баз використовуємо наступну команду:

[root@clickhouse: ~]# clickhouse-backup create 12-04-22-full-clickhouse-db
2022/04/11 13:49:05.447530 info done           backup=11-04-22-full-db operation=create table=********.********_events
2022/04/11 13:49:05.452289 info done           backup=11-04-22-full-db operation=create table=********.********_pipeline_events
2022/04/11 13:49:05.457037 info done           backup=11-04-22-full-db operation=create table=********.********
2022/04/11 13:49:05.477884 info done           backup=11-04-22-full-db operation=create table=********
2022/04/11 13:49:05.480613 info done           backup=11-04-22-full-db operation=create table=********.**_********_events
2022/04/11 13:49:05.665248 info done           backup=11-04-22-full-db operation=create table=********.tasks********_on_day
2022/04/11 13:49:05.869420 info done           backup=11-04-22-full-db operation=create table=********.tasks********
2022/04/11 13:49:05.878801 info done           backup=11-04-22-full-db operation=create table=********.task********_events
2022/04/11 13:49:05.896916 info done           backup=11-04-22-full-db operation=create table=********_events
2022/04/11 13:49:05.904683 info done           backup=11-04-22-full-db duration=762ms operation=create

якщо необхідно утиліта дозволяє створити резервні копії окремих таблиць, як це зробити дивимося в help:

[root@clickhouse: ~]# clickhouse-backup create --help
NAME:
  clickhouse-backup create - Create new backup

USAGE:
  clickhouse-backup create [-t, --tables=<db>.<table>] [--partitions=<partition_names>] [-s, --schema] [--rbac] [--configs] <backup_name>
...

Утиліта дозволяє переглянути список створених копій:

[root@clickhouse: ~]# clickhouse-backup list
12-04-22-full-clickhouse-db    13.37MiB  12/04/2022 07:10:14  local

Взагалі рекомендую ознайомитись з доступними ключами та можливостями clickhouse-backup скориставшись ключем —help:

[root@clickhouse-1: ~]# clickhouse-backup --help
......
DESCRIPTION:
  Run as 'root' or 'clickhouse' user

COMMANDS:
  tables     Print list of tables
  create     Create new backup
  create_remote  Create and upload
  upload     Upload backup to remote storage
  list      Print list of backups
  download    Download backup from remote storage
  restore     Create schema and restore data from backup
  restore_remote Download and restore
  delete     Delete specific backup
  default-config Print default config
  print-config  Print current config
  clean      Remove data in 'shadow' folder from all `path` folders available from `system.disks`
  server     Run API server
  help, h     Shows a list of commands or help for one command

GLOBAL OPTIONS:
  --config FILE, -c FILE Config FILE name. (default: "/etc/clickhouse-backup/config.yml") [$CLICKHOUSE_BACKUP_CONFIG]
  --help, -h       show help
  --version, -v      print the version

За замовчуванням всі резервні копії створюються в директорії /var/lib/clickhouse/backup, переглянемо її місткість:

[root@clickhouse: /var/lib/clickhouse/backup/11-04-22-full-db]# ls -ll
drwxr-x--- 4 995 clickhouse 4096 Apr 11 13:49 metadata
-rw-r----- 1 995 clickhouse 1493 Apr 11 13:49 metadata.json
drwxr-x--- 4 995 clickhouse 4096 Apr 11 13:49 shadow

де:

 • metadata – в ньому знаходиться DDL SQL, який потрібний під час відновлення;
 • shadow – данні баз даних, які отримали під час резервного копіювання;

 

Відновлення з резервної копії

Тепер видалимо базу day_track, щоб перевірити процес відновлення:

clickhouse :) show databases;

SHOW DATABASES

Query id: 200c8843-5822-4f04-a900-e141f30b5112

┌─name───────────────┐
│ INFORMATION_SCHEMA │
│ anal*****     │
│ default      │
│ information_schema │
│ day        │
│ ***_test.     │
│ system       │
│ ********      │
└────────────────────┘

8 rows in set. Elapsed: 0.003 sec.

clickhouse :) drop database day_track ;
DROP DATABASE ***_track 

Query id: 5cc54913-0c3f-46c0-8672-95b634cdec0d

Ok.

0 rows in set. Elapsed: 0.003 sec.

clickhouse :) show databases;

SHOW DATABASES

Query id: 200c8843-5822-4f04-a900-e141f30b5112

┌─name───────────────┐
│ INFORMATION_SCHEMA │
│ anal*****     │
│ default      │
│ information_schema │
│ ***_test.     │
│ system       │
│ ********      │
└────────────────────┘

8 rows in set. Elapsed: 0.003 sec.

Для відновлення обираємо наш створений бекап 12-04-22-full-clickhouse-db і відновлюємо командою clickhouse-backup restore

[root@clickhouse:]# clickhouse-backup restore 12-04-22-full-clickhouse-db
2022/04/12 07:34:31.262968 info done           backup=12-04-22-full-clickhouse-db operation=restore table=*********.*****_events
2022/04/12 07:34:31.263025 info done           backup=12-04-22-full-clickhouse-db operation=restore table=*********.*****_****_events
2022/04/12 07:34:31.263060 info done           backup=12-04-22-full-clickhouse-db operation=restore table=*********.*****_events_enums
2022/04/12 07:34:31.271409 info done           backup=12-04-22-full-clickhouse-db operation=restore table=*********
2022/04/12 07:34:31.271635 info done           backup=12-04-22-full-clickhouse-db operation=restore table=*********.***_**_events
2022/04/12 07:34:31.966739 info done           backup=12-04-22-full-clickhouse-db operation=restore table=*********.*****
2022/04/12 07:34:32.564075 info done           backup=12-04-22-full-clickhouse-db operation=restore table=*********.*****
2022/04/12 07:34:32.568800 info done           backup=12-04-22-full-clickhouse-db operation=restore table=*********.******_events
2022/04/12 07:34:32.606507 info done           backup=12-04-22-full-clickhouse-db operation=restore table=*********_******.events
2022/04/12 07:34:32.606544 info done           backup=12-04-22-full-clickhouse-db duration=1.502s operation=restore
2022/04/12 07:34:32.606559 info done           backup=12-04-22-full-clickhouse-db operation=restore

підключаємось до clickhouse, перевіряємо список баз даних:

[root@clickhouse:]# clickhouse-client -u *** --password *****
ClickHouse client version 22.2.2.1.
Connecting to localhost:9000 as user ****.
Connected to ClickHouse server version 22.2.2 revision 54455.

clickhouse:) SHOW DATABASES

SHOW DATABASES

Query id: ff5de867-938e-4b1b-82a7-92e118a25904

┌─name───────────────┐
│ INFORMATION_SCHEMA │
│ anal*****     │
│ default      │
│ information_schema │
│ day.        │
│ ****test      │
│ system       │
│ ********      │
└────────────────────┘

8 rows in set. Elapsed: 0.002 sec.

як бачимо, видалена база повернулася в стрій.

Далі за бажання, можемо налаштувати cron на сервері clickhouse який буде запускати резервне копіювання або скористатися іншими утилітами для автоматизації даного процесу.

Корисні посилання

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]