fluentbit – централізований збір логів в kubernetes з відправкою в graylog

Опис

Завдання: налаштувати централізоване логування з кубернетес в Graylog який живе за межами кластера кубернетес. Існує декілька рішень, проте вирішив зупинитися на використанні Fluent Bit.

Якщо коротко Fluent Bit збирає та обробляє логи, ось деякі його особливості:

 • Швидко оброблює запити.
 • Споживає мало ресурсів.
 • Підтримка різних плагінів, які дозволяють збирати логи та відправляти їх до різних джерел (elasticsearch, kafka, etc).
 • Дозволяє фільтрувати та модифікувати логи перед відправленням.
 • Автоматичне виявлення логів.
 • Додає мета інформацію (pod_name, namespace, etc).
 • Вміє працювати з GELF.

Загальна схема взаємодії виглядатиме ось так:

Що потрібно:

 • Встановлений та налаштований Graylog.
 • Кластер кубернетес.

План реалізації

 • Виконаємо підготовку з боку Graylog (створимо stream/indicates/inputs)
 • Встановимо та налаштуємо fluentbit з використанням Helm.

Налаштування

Graylog

Налаштовуємо спочатку Input. Для цього переходимо в System > Inputs:

В полі Select Input обираємо GELF UDP, тиснемо Launch new input:

Переходимо до індексів, створюємо новий System > Indices > CreateIndexSet:

Завершуємо налаштування, у верхній панелі обираємо Streams:

Створюємо новий, натискаємо Create Stream:

Заповнюємо, обираємо створений індекс, тиснемо Save:

Додаємо тепер правило для Stream, тиснемо на Add Stream Rule:

В правилі для тесту будемо орієнтуватися на поле source який містить діапазон IP виділений для EKS:


Зберігаємо, тиснемо Start Stream:


Підготовку з боку Graylog завершено, рухаємось далі.

Fluet-bit

Додаємо helm репозиторій:

helm repo add fluent https://fluent.github.io/helm-charts

Завантажуємо собі values в локальний файл:

helm show values fluent/fluent-bit > values.yaml

Редагуємо файл values.yaml, шукаємо рядок який починається з config, змінюємо тільки output (за замовчуванням інші параметри базово налаштовані ):

## https://docs.fluentbit.io/manual/administration/configuring-fluent-bit/classic-mode/configuration-file
config:
 service: |
  [SERVICE]
   Daemon Off
   Flush {{ .Values.flush }}
   Log_Level {{ .Values.logLevel }}
   Parsers_File /fluent-bit/etc/parsers.conf
   Parsers_File /fluent-bit/etc/conf/custom_parsers.conf
   HTTP_Server On
   HTTP_Listen 0.0.0.0
   HTTP_Port {{ .Values.metricsPort }}
   Health_Check On 
 
 ## https://docs.fluentbit.io/manual/pipeline/inputs
 inputs: |
  [INPUT]
   Name          tail
   Tag           kube.*
   Path          /var/log/containers/*.log
   Parser         docker
   DB           /var/log/flb_kube.db
   Mem_Buf_Limit      5MB
   Refresh_Interval    10
 
 ## https://docs.fluentbit.io/manual/pipeline/filters
 filters: |
  [FILTER]
    Name          kubernetes
    Match          kube.*
    Merge_Log_Key      log
    Merge_Log        On
    Keep_Log        Off
    Annotations       Off
    Labels         Off
 
  [FILTER]
    Name          nest
    Match          *
    Operation        lift
    Nested_under      log
 
 ## https://docs.fluentbit.io/manual/pipeline/outputs
 outputs: |
  [OUTPUT]
   Name          gelf
   Match          kube.*
   Host          <your-graylog-server>
   Port          12201
   Mode          tcp
   Gelf_Short_Message_Key log
 
 ## https://docs.fluentbit.io/manual/pipeline/parsers
 customParsers: |
  [PARSER]
   Name          docker
   Format         json
   Time_Key        time
   Time_Format       %Y-%m-%dT%H:%M:%S.%L
   Time_Keep        Off

Деплоїмо, скориставшись наступною командою:

helm install fluent-bit fluent/fluent-bit --versions 0.40.0 -f values.yaml -n <YOUR_NAMESPACE>

отримали вивід:

NAME: fluent-bit
LAST DEPLOYED: Thu Nov 30 16:33:09 2023
NAMESPACE: log-collector
STATUS: deployed
REVISION: 1
NOTES:
Get Fluent Bit build information by running these commands:

export POD_NAME=$(kubectl get pods --namespace log-collector -l "app.kubernetes.io/name=fluent-bit,app.kubernetes.io/instance=fluent-bit" -o jsonpath="{.items[0].metadata.name}")
kubectl --namespace log-collector port-forward $POD_NAME 2020:2020
curl http://127.0.0.1:2020

Розгортання відбулося за допомогою DaemonSet, перевіримо статус подів:

$ kubectl get pod -n log-collector
NAME        READY  STATUS  RESTARTS  AGE
fluent-bit-29l46  1/1   Running  0     3h32m
fluent-bit-2pbnk  1/1   Running  0     179m
fluent-bit-4dwwp  1/1   Running  0     4m25s

Глянемо логи одного з подів:

$ kubectl logs fluent-bit-czjd8 -n log-collector
Fluent Bit v2.2.0
* Copyright (C) 2015-2023 The Fluent Bit Authors
* Fluent Bit is a CNCF sub-project under the umbrella of Fluentd
* https://fluentbit.io

[2023/12/02 13:54:52] [ info] [fluent bit] version=2.2.0, commit=db8487d123, pid=1
[2023/12/02 13:54:52] [ info] [storage] ver=1.5.1, type=memory, sync=normal, checksum=off, max_chunks_up=128
[2023/12/02 13:54:52] [ info] [cmetrics] version=0.6.4
[2023/12/02 13:54:52] [ info] [ctraces ] version=0.3.1
[2023/12/02 13:54:52] [ info] [input:tail:tail.0] initializing
[2023/12/02 13:54:52] [ info] [input:tail:tail.0] storage_strategy='memory' (memory only)
[2023/12/02 13:54:52] [ info] [input:tail:tail.0] multiline core started
[2023/12/02 13:54:52] [ info] [input:systemd:systemd.1] initializing
[2023/12/02 13:54:52] [ info] [input:systemd:systemd.1] storage_strategy='memory' (memory only)
[2023/12/02 13:54:52] [ info] [filter:kubernetes:kubernetes.0] https=1 host=kubernetes.default.svc port=443
[2023/12/02 13:54:52] [ info] [filter:kubernetes:kubernetes.0] token updated
[2023/12/02 13:54:52] [ info] [filter:kubernetes:kubernetes.0] local POD info OK
[2023/12/02 13:54:52] [ info] [filter:kubernetes:kubernetes.0] testing connectivity with API server...
[2023/12/02 13:54:52] [ info] [filter:kubernetes:kubernetes.0] connectivity OK
[2023/12/02 13:54:52] [ info] [http_server] listen iface=0.0.0.0 tcp_port=2020
[2023/12/02 13:54:52] [ info] [sp] stream processor started
[2023/12/02 13:54:52] [ info] [input:tail:tail.0] inotify_fs_add(): inode=38871499 watch_fd=1 name=/var/log/containers/aws-node-kks2t_kube-system_aws-eks-nodeagent-f5b2343***********************************365642.log
[2023/12/03 13:54:52] [ info] [input:tail:tail.0] inotify_fs_add(): inode=1126357 watch_fd=2 name=/var/log/containers/aws-node-kks2t_kube-system_aws-node-816b3a7e45**************************a1bcf412d86aa.log
****

Перевіряємо Graylog. Обираємо stream EKS:

Централізований збір логів налаштовано.

Корисні посилання

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]